BulgarianSights

bg | en

Предстоящи събития

Празник на гр. Кърджали
21 Октомври 2021 г.

Димитровден
26 Октомври 2021 г.

Празник на гр. Пордим
26 Октомври 2021 г.

Празник на гр. Радомир
26 Октомври 2021 г.

НП Пирин
НП Пирин
Снимка: Арно Куюмджиян
НП Пирин
НП Пирин
Снимка: Арно Куюмджиян
още...

Параметри

България

Дата на създаване1962 г.
Вид туристически обектНационален парк
Възможност за пикникДа

Национален парк Пирин

Автор: Даниела Бранкова

Пирин планина се намира в югозападна България, между реките Струма и Места и е част от Рило-Родопския масив. Тя е втората по височина планина след Рила, с най-висок връх Вихрен – 2914 м. Разделя се на три неравномерни по площ дяла – северен, среден и южен, като в северния дял е разположен едноименият нацоинален парк. Той е и най-посещаемия дял, поради изразения алпийски характер. Високите върхове, езерата, скалните прагове, морените и построените хижи и заслони в парка са предизвикателство за туристите.

От растенията, включени в Червената книга на България могат да се видят пирински мак, бъндеришко шапиче, давидов лопен, нежния еделвайс, пиринско зеле, пиринска мащерка и др. Прочутата Байкушева мура (до х. Бъндерица) е представител на редките черни мури, които се срещат само на Балканския полуостров, а у нас – само в планините Пирин и Славянка. Нарича се черна, тъй като кората й се напуква и става сиво-черна.

Между животните, които обитават НП Пирин са дивите кози, мечки, вълци, прилепи, застрашените от изчезване златка, скален орел, все по-рядко срещаните сърни и др.

Площта на Националния парк е над 40 000 хектара и обхваща общините Банско, Симитли, Гоце Делчев, Кресна, Сандански, Струмяни и Разлог. В територията му влизат шест паркови района – Баюви дупки, Вихрен, Синаница, Безбог, Трите реки, Каменица и два резервата – Баюви дупки-Джинджирица и Юлен.

Резервата Баюви дупки-Джинджирица е един от най-старите резервати в България. Обявен е за такъв през 1934 г. с цел да се запазят бялата и черна мура и разнообразната флора и фауна. Тук е й „царството” на еделвайса. Баюви дупки е от 17-те биосферни резервата в България по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Най-високата му точка е вр. Бански суходол – 2884 м., а площта му е 2873 хактара.

Резервата Юлен, с площ 3156 хектара, е обявен сравнително късно за такъв – през 1994 г. Защитава субалписки и алпийски екосистеми и редки животински и растителни видове. Тук има гори от бяла мура, бял бор, ела, множество застрашени растения и разнообразие от водни басейни.

От 1983 г. НП „Пирин” e обект на Световното наследство според Конвенцията за природното и културното наследство на ЮНЕСКО.

Използвани източници:
- Николов, В., Йорданова, М. Планините в България, акад. изд.”Проф. Марин Дринов”, София, 2002

Линкове